Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14  
 
 
ZSO14/340/1/2015 Gliwice,  26-05-2015 r.
nr kor.

 
Dotyczy: MODERNIZACJA SANITARIATÓW


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:


Pytanie oraz odpowiedź -  według załącznika nr 1 i nr 2
 
  Z poważaniem

Andrzej Beżański

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14
ul. Przedwiośnie 2
44-119 Gliwice
 
tel. +48 32 +48 32(2370288)
fax +48 32 +48 32 (2370288)
zso14gliwice@op.pl