Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14  
 
 
ZSO14/340/1/2015 Gliwice,  25-05-2015 r.
  nr kor.

 
Dotyczy: MODERNIZACJA SANITARIATÓW


Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

 
     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29-05-2015 r. do godz. 09:00.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - siedziba Zamawiającego w dniu 29-05-2015 r. o godz. 09:15.
 
  Z poważaniem

Andrzej Beżański

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14
ul. Przedwiośnie 2
44-119 Gliwice


tel. +48 32 +48 32(2370288)
fax +48 32 +48 32 (2370288)
zso14gliwice@op.pl