Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14  
 
 
ZSO14/340/1/2015 Gliwice,  25-05-2015 r.
nr kor.

 
Dotyczy: MODERNIZACJA SANITARIATÓW


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:
PYTANIA:
Pytanie nr 1:
W pozycjach przedmiaru budowlanego i wod-kan brak jest baterii umywalkowych, pisuarowych, natryskowych ujętych w zestawieniu wyposażenia - rys. 31 do projektu budowlanego, branża architektoniczna.
Proszę o wyjaśnienie, gdzie ująć powyższą armaturę? W dodatkowych pozycjach któregoś z przedmiarów, czy może w pozycjach już istniejących jako komplet z montowanymi urządzeniami sanitarnymi?
Pytanie nr 2:
Poz. 24 przedmiaru budowlanego - Montaż skrzydeł drzwiowych - 53;2 m2.
Czy skrzydła drzwiowe mają być zamontowane w istniejącej ościeżnicy, czy do
wyceny maja zostać wliczone również nowe ościeżnice?
Pytanie nr 3:
W związku z informacją od producenta, który wykonuje grafiki na płytkach ceramicznych, że możliwość wykonania takich rysunków istnieje przy zamówieniu powyżej 1000 m2, prosimy o podanie innego rozwiązania.

ODPOWIEDZI:
Ad.1
Powyższą , brakującą w przedmiarze, armaturę należy ująć w pozycjach już istniejących jako komplet z montowanymi urządzeniami sanitarnymi.
Ad.2
Do wyceny należy ująć dostawę i montaż ościeżnic drzwiowych zgodnie z zestawieniem stolarki
Ad.3
Zamawiający podtrzymuje w zakresie zamówienia wykonanie grafiki na płytkach ceramicznych.
Przykładowy producent takiej grafiki: Zakład Produkcji Ceramiki ALFA-CER, Kopaniny 11H, 26-200 Końskie, tel.: +48 41 372 17 93, lub +48 41 372 17 94, www.alfacer.pl

Uwaga: zmiana terminu składania ofert na 29.05.2015r do godziny 9.00.
 
  Z poważaniem

Andrzej Beżański

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14
ul. Przedwiośnie 2
44-119 Gliwice
 
tel. +48 32 +48 32(2370288)
fax +48 32 +48 32 (2370288)
zso14gliwice@op.pl