Oznaczenie sprawy: ZSO14/340/1/2015
nr kor.:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
MODERNIZACJA SANITARIATÓW

Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice.

Tekst, który należy zmienić

W ogłoszeniu jest:

Termin składania ofert: 26-05-2015 r. do godz. 09:00.

W ogłoszeniu powinno być:

Termin składania ofert: 29-05-2015 r. do godz. 09:00.

 

Kierownik
 
25-05-2015 r.  Małgorzata Gawlik
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor
 
25-05-2015 r.  Andrzej Beżański
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej